Kontingenter

Kontingentopkrævninger

Klubben opkræver kontingent 2 gang årligt - skæringsdatoer 1. Maj og 1. Oktober

Du vil kort tid efter din indmeldelse modtage opkrævningen via Conventus, hvor også andre betalinger kan foregå.

Kontingentet giver adgang til ugentlige træninger med vores dygtige trænere, deltagelse i turneringskampe, mulighed for deltagelse ved stævner (særskilt betaling)og Klubarrangementer.

Kontingentet udgør en betydende del i driften af vor klub. Ved manglende betaling kan du ikke deltage i aktiviteter og kampe i klubregi

Priser

Pr. 1. april 2018 er kontingentsatserne pr. halvår:

Trille Trolle

 

200

 

U6 og U8

    

550

 

U10

 

650

 

U12

 

750

 

U14, U16 og U18

 

1000

 

Senior 1 (ved tilbud om 2 gange træning + kamp om ugen)

 

1.100

 

Senior 2 og oldies (ved tilbud om 1 gang træning + kamp om ugen)

 

750

 

Motionister (ved tilbud om 1 gang træning om ugen og ingen turneringsudgifter)

 

450

 

Passive medlemmer

 

150