Bestyrelse
Bestyrelserne

Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges af klubbens medlemmer på generalforsamlingen. Formanden er på valg i lige år, mens næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan konstituere sig med 3 -7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer ud over formand, næstformand og kasserer vælges hvert år

Bestyrelsen i FHK arbejder tæt sammen for at give vores medlemmer et super godt og  alsidigt fritidstilbud. 

Medlemmerne kan ses nedenfor:

Formand
File
Kenneth Høeg
23 36 88 26
Kasserer
File
Flemming Michelsen
22 43 64 43
Bestyrelsesmedlemmer
File
Martin Laue Brodersen
51 19 60 19
TS
Tabita Sonne-Dalsø
50 80 86 20
File
Jakob Vilstrup
61 67 61 07
File
Betina Knøfler
22 25 64 20
File
Steen Fedders
27 12 73 00
File
Thomas Lyngholm

Vil du lave bestyrelsesarbejde?

FHK Håndboldklub bygger på, at en masse mennesker har lyst til at bidrage med deres tid, kompetencer og andre ressourcer.

Det er bestyrelsens ansvar, at:

  • Den daglige drift af klubben fungerer. 
  • Tegne de overordnede målsætninger og visioner for klubben.
  •  Prioritere klubaktiviteter udenfor banen
  • Sikre at der er hænder nok til at løfte alle opgaver

Vores bestyrelse består typisk af 4-7 medlemmer. Ud over formand, næstformand og kasserer, er der ikke titler på posterne. Bestyrelsesmedlemmerne påtager sig funktioner og opgaver alt efter, hvor de har deres interesse.  De er ofte representeret i et eller flere af vores udvalg.

Hvis man gerne vil byde sig til i forhold til bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.