Kontingenter
Kontingentopkrævninger

Klubben opkræver kontingent 2 gang årligt - skæringsdatoer 1. september og 1. februar.

Du vil 14 dage efter din indmeldelse modtage opkrævningen via Holdsport, hvor også andre betalinger kan foregå.

Kontingentet giver adgang til ugentlige træninger med vores dygtige trænere, deltagelse i turneringskampe, mulighed for deltagelse ved stævner (særskilt betaling) og klubarrangementer.

Kontingentet udgør en betydende del i driften af vor klub. Ved manglende betaling kan du ikke deltage i aktiviteter og kampe i klubregi

Kontingentsatser

Pr. 1. april 2020 er kontingentsatserne pr. halvår:

Trille Trolle 250
U6-U7 Mini 550
U8-U9 Mix 650
U11 750
U13 900
U15, U17 og U19 1.150
Senior 1.350
Oldies 650
Håndboldfitness og 60+ 450
Passive medlemmer 150