Kontingenter
Kontingentopkrævninger

Klubben opkræver kontingent 2 gang årligt - skæringsdatoer 1. april og 1. September

Du vil kort tid efter din indmeldelse modtage opkrævningen via Conventus, hvor også andre betalinger kan foregå.

Kontingentet giver adgang til ugentlige træninger med vores dygtige trænere, deltagelse i turneringskampe, mulighed for deltagelse ved stævner (særskilt betaling)og Klubarrangementer.

Kontingentet udgør en betydende del i driften af vor klub. Ved manglende betaling kan du ikke deltage i aktiviteter og kampe i klubregi

Priser

Pr. 1. april 2019 er kontingentsatserne pr. halvår:

trille Trolle

250

U6 - U7 mini

550

U8-U9 mix 650

U11

750

U13

900

U15, U17 og U19

1050

Senior

1.150

Oldies

650

Håndboldfitness og 60+

450

Passive medlemmer

150