Kontingenter

Kontingentopkrævninger

Klubben opkræver kontingent 2 gang årligt - skæringsdatoer 1. september og 1. februar.

Du vil 14 dage efter din indmeldelse modtage opkrævningen via Holdsport, hvor også andre betalinger kan foregå.

Kontingentet giver adgang til ugentlige træninger med vores dygtige trænere, deltagelse i turneringskampe, mulighed for deltagelse ved stævner (særskilt betaling) og klubarrangementer.

Kontingentet udgør en betydende del i driften af vor klub. Ved manglende betaling kan du ikke deltage i aktiviteter og kampe i klubregi

Kontingentsatser

Pr. 1. april 2020 er kontingentsatserne pr. halvår:

Trille Trolle250
U6-U7 Mini550
U8-U9 Mix650
U11750
U13900
U15, U17 og U191.150
Senior1.350
Oldies650
Håndboldfitness og 60+450
Passive medlemmer150