Bestyrelser

Bestyrelserne

Klubberne ledes af en bestyrelse, der vælges af klubbens medlemmer på generalforsamlingen. Formanden er på valg i lige år, mens næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan konstituere sig med 3 -7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer ud over formand, næstformand og kasserer vælges hvert år

Bestyrelserne i VHK og FHF arbejder tæt sammen for at give vores medlemmer et super godt og  alsidigt fritidstilbud. Det betyder, at vi holder fælles bestyrelsesmøder og tager fælles beslutninger på tværs af de to klubber.

Medlemmerne kan ses nedenfor:

Bestyrelsen i Værløse HK
CN
Charles Nordsted
Formand
+4561555094
KB
Kasserer H. Bergland
Kassér
File
Louise V. Andersen
Bestyrelsesmedlem
28 68 51 23
Bestyrelsen i Farum HF
FC
Formand F. H. (. &. Charles)
Formand
23 36 88 26
FM
Flemming Michelsen
Næstformand
PS
Peter Sander
Kassér
21 27 78 46
JV
Jakob Vilstrup
Bestyrelsesmedlem
61 67 61 07
SF
Steen Fedders
Bestyrelsesmedlem
27 12 73 00

Vil du lave bestyrelsesarbejde?

Vores Håndboldklubber bygger på, at en masse mennesker har lyst til at bidrage med deres tid, kompetencer og andre ressourcer.

Det er bestyrelsens ansvar, at:

  • Den daglige drift af klubben fungerer. 
  • Tegne de overordnede målsætninger og visioner for klubben.
  •  Prioritere klubaktiviteter udenfor banen
  • Sikre at der er hænder nok til at løfte alle opgaver

Vores bestyrelser består typisk af 4-7 medlemmer. Ud over formand, næstformand og kasserer, er der ikke titler på posterne. Bestyrelsesmedlemmerne påtager sig funktioner og opgaver alt efter, hvor de har deres interesse.  De er ofte representeret i et eller flere af vores udvalg.

Hvis man gerne vil byde sig til i forhold til bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.  

Referater fra Generalforsamlinger