Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2023

10. april 2023, 22.10

Generalforsamling 2023 afholdes den 25/4- 2022 kl. 19.00 i Cafeen i Farum Arena med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere


2. Bestyrelsens beretning


3. Præsentation og godkendelse af revideret regnskab


4. Præsentation og godkendelse af bestyrelsens budget for det kommende år


5. Behandling af indkomne forslag


6. Valg

Valg af formand (hvert andet år)

Kenneth Høeg er på valg i år

Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer.

På valg er:

i. Thomas Lyngholm

ii. Desuden skal vælge mindst 1 ekstra bestyrelsesmedlem, jfr vedtægterne

Valg af revisor og revisorsuppleant


7. Eventuelt


Regnskab for 2022 udsendes ca en uge inden generalforsamlingen.


Vel mødt til alle


På bestyrelsens vegne

MVH

Flemming